Türkçe
English

KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen kira ilişkisi çerçevesinde sözleşmenin kurulması için gerekli olması nedeniyle, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için ve temel hak ve özgürlerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in ve sizin meşru menfaatiniz için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE ELDE EDİYORUZ?

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin ve/veya bağlı olduğunuz kurum tarafından bize sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla topluyoruz.

Sosyal medya hesaplarımızda sizden gelen istek üzerine yayınlayacağımız ürün, hizmet ve kampanyalarınıza ilişkin içerikleri yalnızca bize bildirmiş olduğunuz resmi e-posta adresinizden gelmesi halinde dikkate alıyoruz. Paylaşılmasını talep ettiğiniz kampanyalara ilişkin bilgilendirmelerde bir hata olması halinde sorumluluk almıyoruz.

Söz konusu içerikler içerisinde yer alan çalışanlarınıza veya üçüncü kişilere ait kişisel verilere ilişkin olarak Kanun uyarınca veri sahiplerine yapılması gereken aydınlatmanın yapıldığını ve gerek olması halinde veri sahiplerinden  alınması gereken açık rızaların tarafınızca alındığını varsayıyoruz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Normal Nitelikli Kişisel Verileriniz

Ad, soyadı, iletişim, kimlik verisi, finansal veri, kamera kaydı, imza sirküleri, fotoğraf

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Kimlik fotokopisi, imza sirküleri ekinde kimlik fotokopisi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verilerinizi;

İletişim sağlanması,

      Sözleşme düzenlenmesi ve sözleşmenin ifası ve arşivlenmesi,

      Ödeme alınması,

      Gerektiğinde destek verilmesi,

      Tesis yönetimi hizmeti çerçevesinde borç hatırlatma gibi finansal konularda hatırlatma amaçlı iletişim kurulması,

      Sosyal medya hesaplarında ve Şirket web sitesinde ürün, hizmet ve kampanyaların pazarlama ve bilgilendirme amaçlı olarak yayınlanması,

amaçlarıyla işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Şirketimiz kurumsal e-posta olarak Microsoft Outlook kullanmakta olup, verilerimiz Şirketimize ait sunucularda tutulmaktadır. Şirket sunucularımızda düzenli aralıklar ile güvenlik kontrolleri yapılmakta olup, e-posta sistemimize gelen ve giden mailler anti-virüs, anti-spam yazılımlarıyla taranmakta ve güvenli e-postalar sistemimize alınmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızda yer alan içerikler paylaşılmasını takiben ilgili sosyal medya platformunun yurt dışında yer alan veri tabanlarına aktarılmaktadır.

Sosyal medya hesaplarımızda ve Şirket web sitemizde yayınlayacağımız ürün, hizmet ve kampanyalarınıza ait içerikleri sizin bize iletmiş olduğunuz haliyle yayınlıyoruz. Söz konusu içerikler içerisinde yer alan çalışanlarınıza veya üçüncü kişilere ait kişisel verilerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ilişkin olarak Kanun uyarınca veri sahiplerine yapılması gereken aydınlatmanın yapıldığı ve gerek olması halinde veri sahiplerinden alınması gereken açık rızaların tarafınızca alındığını varsayıyoruz.

Tesis yönetim hizmeti verebilmemiz için verileriniz bu amaçla kullandığımız güvenli bir programa aktarılmaktadır.

Kişisel verilerinizi yasal zorunluluklarımızı ve tahsilat, ödeme, fatura kesilmesi vb. muhasebe işlemlerini yerine getirmek amacıyla bankalar ile paylaşıyoruz. 

Kişisel verilerinizi, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Daireleri gibi kamu tüzel kişileri ve yabancı ülke temsilciliklerinin yanı sıra danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlar ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar kişisel verinizi paylaşıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

      Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz ve bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirket’in internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak iletmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.

E-posta adresi:  info@ismer.com.tr

Mersis No:  0481 0167 9630 0016

Adres: Levent Mahallesi Meltem Sokak No:14/1 Pk:34330 Beşiktaş, İstanbul/Türkiye

Telefon: +90 (212) 316 49 98-99